Službeni internet portal Obrtničke škole u Požegi

obrtnicka banner top2

Raspored šk. zvona

Prije podne

satvrijeme
17,10 - 7,55
28,00 - 8,45
38,50 - 9,35
49,45 - 10,30
510,35 - 11,20
611,30 - 12,15
712,20 - 12,55

Poslije podne

satvrijeme
113,15-14,00
214,05-14,50
315,00-15,45
415,50-16,35
516,45-17,25
617,30-18,10
718,15-18,55

Jesenski rok

Učenici koji nisu položili ispite u ljetnom roku, a žele ih polagati u jesenskom roku, moraju ih sami prijaviti za jesenski rok putem stranice www.postani-student.hr.

- pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova, kako je objavljeno na poveznici Zaduženja i uplate

- učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku. 

- učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

Prijave ispita

od 20.07.2019. (od 12:00 sati)

do 31.07.2019. (do 12:00 sati)

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE JESENSKI ROK

Ostale obavijesti i rokove za polaganje prijavljenih ispita državne mature za jesenski rok Centar će objaviti na naslovnicama mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr

Što je državna matura?

Po novom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji se primjenjuje od školske godine 2008. učenici četverogodišnjih strukovnih škola završavaju obrazovanje obranom završnog rada, čime dobivaju svjedodžbu o završenom obrazovanju za zanimanje arhitektonski, odjevni tehničar ili hotelijersko turistički komercijalist.

Svi učenici mogu pristupiti polaganju ispita državne mature koji su identični ispitima koje polažu gimnazijalci na državnoj maturu. Ispite državne mature mogu učenici polagati na dvije razine: osnovnoj i višoj.

Ispiti se polažu iz:

- hrvatskog jezika
- stranog jezika
- matematike

Učenici mogu polagati i ispite iz ostalih općeobrazovnih predmeta.

Uspješno položeni ispiti državne mature uključuju ravnopravno učenike na rang liste visokih učilišta ili veleučilišta na koje su se prijavili i jedino oni omogućuju nastavak školovanja.

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Obvezu polaganja državne mature od školske godine 2009./2010. imat će gimnazijalci, dok strukovnjaci državnu maturu polažu samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta. Strukovnjaci čije srednjoškolsko obrazovanje traje od jedne do tri i pol godine, obavezni su na kraju srednjoškolskog obrazovanja izaditi i obraniti završni rad.  

Dakle, državnu maturu će prvi imati prilike polagati gimnazijalci koji su prvi razred srednje škole upisali 2006./2007. godine. S položenom državnom maturom pristupnici gimnazija stječu srednju školsku spremu, a pristupnici strukovnih i umjetničkih škola srednju stručnu spremu.

Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.

Tko provodi državnu maturu?

Državna matura se razlikuje od školske mature po tome što ju u suradnji sa školom provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavlja poslove vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

Važnu ulogu sa strane škole u pripremi i provedbi državne mature ima školsko ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj škole i šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator.

Tko polaže državnu maturu?

Od kraja školske godine 2010. kada provođenje državne mature započne, njoj će pristupati svi učenici gimnazija koji su s uspjehom završili četvrti razred kao i učenici četverogodišnjih strukovnih škola koji žele upisati studij na fakultetu.

Obavezu polaganja državne mature imat će i odrasli koji su odlučili upisati studij na nekom od fakulteta. Da bi položili ispite državne mature trebat će se prijaviti u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.

Kada i kako se polaže?

Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Način organiziranja i provođenja državne mature je strogo definiran te ne dopušta neprimjereno ponašanje.

Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; višoj i osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji.

Priprema za državnu maturu

Nacionalni ispiti su standardizirani ispiti provjere znanja koji se provode iz određenog predmeta ili više njih pod istim uvjetima za sve. Nacionalne ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nacionalni se ispiti provode kako bi se utvrdila razina znanja ispitane populacije učenika, a rezultati služe za poboljšanje sustava obrazovanja.

Nacionalni se ispiti mogu provoditi u bilo kojem razredu osnovne ili srednje škole, ovisno o dobi učenika koja se želi vrednovati. Nacionalni ispiti koji su provedeni i koji će se provoditi u srednjim školama u Republici Hrvatskoj služe kao svojevrsna priprema za polaganje ispita državne mature.

Ispitni katalozi također mogu poslužiti kao velika pomoć u pripremi za državnu maturu. Oni predstavljaju svo gradivo koje ulazi u državnu maturu odnosno teme koje se mogu pojaviti kao ispitna pitanja na ispitima državne mature, a isto tako sadrže i ogledne primjerke samih ispita državne mature.

U pripremi je i elektronička simulacija rješavanja testova državne mature, koja će služiti za samoprocjenu znanja, a moći ćete ju pronaći na našim internetskim stranicama.

Sve obavijesti vezane za Državnu maturu nalaze se na stranicama:

www.postani-student.hr
www.ncvvo.hr

O nama

Počeci obrazovanja učenika (šegrta) datiraju iz druge polovine 18. stoljeća, točnije obuka učenika počela je školske 1854./55. godine. Šegrtska škola osnovana je 30. ožujka 1887. godine sa stolarskim, kolarskim, remenarskim, postolarskim, kovačkim i drugim zanatima.

Škola kroz godine mijenja nazive Zanatsko trgovačka škola, Škola za učenike u privredi i 1954. godine osniva se Centralna škola učenika u privredi kao samostalna ustanova.

Od 1960. godine Škola se naglo razvija tako da se i broj učenika naglo povećava, praktični rad se obavlja kod privatnika ili u radnim organizacijama društvenog sektora sa čistim odjeljinjima i s više struka.

Privredna i društvena kretanja uvjetovala su promjene u obrazovnju tako da se referendumom 1976. godine sve srednje škole spajaju u Centar za usmjereno obrazovanjekoji počinje s radom od 01. rujna 1976. godine.

 

Opširnije

Kontakt

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA
OSJEČKA 33
34000 POŽEGA

email: obrtnicka.skola@po.t-com.hr

ZBORNICA  034/ 271-711
TAJNIK 034/ 273-992   (FAX)
RAČUNOVODSTVO 034/ 273-292
CENTRALA 034/ 272-992
PEDAGOG 034/ 312-935

STOLARSKA RADIONICA 034/ 312-936
VODITELJ SMJENE 034/ 312-218
TEKSTILNA RADIONICA 034/ 271-591
GRADITELJSKA RADIONICA 034/ 271-601

RAVNATELJICA 034/ 271-140
KNJIŽNICA 095/856-4443

© 2015 Obrtnička škola Požega - design by Medialive

Please publish modules in offcanvas position.